Åkerlapp i herligheten

Herligheten skal inneholde et kunstprosjekt som består av en 250 kvadratmeter åker med mange ulike urkorn; bl.a. svedjerug, nakenbygg, spelt, emmer og enkorn. Amy Franceschini og Futurefarmers skal ha ære for at dette initiativet ble drevet fram. Hennes kunstprosjekt «Victory Gardens» om urban matproduksjon har i flere år vært til stor inspirasjon. Hun gjorde bl.a. om plassen […]

Åkerlapp i herligheten

Herligheten skal inneholde et kunstprosjekt som består av en 250 kvadratmeter åker med mange ulike urkorn; bl.a. svedjerug, nakenbygg, spelt, emmer og enkorn. Amy Franceschini og Futurefarmers skal ha ære for at dette initiativet ble drevet fram. Hennes kunstprosjekt «Victory Gardens» om urban matproduksjon har i flere år vært til stor inspirasjon. Hun gjorde bl.a. om plassen […]

Vellykket dugnad i herligheten

Rundt 100 mennesker i alle aldre, fra nabolaget i Gamlebyen og resten av Oslo møtte opp til dugnad på Loallmenningen søndag 13. mai. Dagen begynte  med et informasjonsmøte på Havnepromenaden på Sørenga. Neste alle de 100 parsellene er nå klare for dyrking. Rundt 150 tonn med jord ble forflyttet med håndkraft. Litt av et felles […]

Vellykket dugnad i herligheten

Rundt 100 mennesker i alle aldre, fra nabolaget i Gamlebyen og resten av Oslo møtte opp til dugnad på Loallmenningen søndag 13. mai. Dagen begynte  med et informasjonsmøte på Havnepromenaden på Sørenga. Neste alle de 100 parsellene er nå klare for dyrking. Rundt 150 tonn med jord ble forflyttet med håndkraft. Litt av et felles […]

3790 søkte på parsell i Bjørvika

Interessen for parsell har vært overveldende, og det var i alt 3790 søkere. Alle som ble trukket ut i første runde har nå fått beskjed, og de må bekrefte at de vil ha den innen i morgen ettermiddag. Deretter fortsetter trekningen! Vi er veldig glad for interessen og det viser et stort ønske og behov […]

3790 søkte på parsell i Bjørvika

Interessen for parsell har vært overveldende, og det var i alt 3790 søkere. Alle som ble trukket ut i første runde har nå fått beskjed, og de må bekrefte at de vil ha den innen i morgen ettermiddag. Deretter fortsetter trekningen! Vi er veldig glad for interessen og det viser et stort ønske og behov […]

«Herligheten»

Herligheten er navnet på et grønt økologisk initiativ og prosjekt om urban matproduksjon som ble født  i april 2012.  Herligheten ligger i Loallmenningen i Bjørvika som i dag er en røff øy midt i et anleggsområde med veier, togspor og luftetårnene for senketunnelen. Herligheten består foreløpig av tre hoveddeler: Herligheten Parsellkollektiv med 100 parseller En […]

«Herligheten»

Herligheten er navnet på et grønt økologisk initiativ og prosjekt om urban matproduksjon som ble født  i april 2012.  Herligheten ligger i Loallmenningen i Bjørvika som i dag er en røff øy midt i et anleggsområde med veier, togspor og luftetårnene for senketunnelen. Herligheten består foreløpig av tre hoveddeler: Herligheten Parsellkollektiv med 100 parseller En […]

Interessert i parsellhage i Bjørvika?

50 små parseller stilles til gratis disposisjon for Oslo innbyggere. 35 av parsellene blir tildelt ved loddtrekning blant de som melder sin interesse. Beboere i bydel gamle Oslo kvoteres inn på 15 av parsellene. Prosjektet stiller med infrastruktur som pallekarmer, fiberduk, jord, vann og fellesplass. Parsellene vil være på plass til søndag 13.mai, mens opparbeiding […]

Interessert i parsellhage i Bjørvika?

50 små parseller stilles til gratis disposisjon for Oslo innbyggere. 35 av parsellene blir tildelt ved loddtrekning blant de som melder sin interesse. Beboere i bydel gamle Oslo kvoteres inn på 15 av parsellene. Prosjektet stiller med infrastruktur som pallekarmer, fiberduk, jord, vann og fellesplass. Parsellene vil være på plass til søndag 13.mai, mens opparbeiding […]

Arbeidet med Dronning Eufemias gate begynner etter påske

Nesten hele Bispelokket er nå revet, og området er klargjort for at Statens Vegvesen kan starte arbeidene med Dronning Eufemias gate rett over påske. Trafikkomleggingen og vegarbeid i Bjørvika fører til redusert fremkommelighet frem til sommeren. Illustrasjon: Slik er det tenkt at Dronning Eufemias gate vil se ut når den er ferdig. Bjørvika området er preget […]

Arbeidet med Dronning Eufemias gate begynner etter påske

Nesten hele Bispelokket er nå revet, og området er klargjort for at Statens Vegvesen kan starte arbeidene med Dronning Eufemias gate rett over påske. Trafikkomleggingen og vegarbeid i Bjørvika fører til redusert fremkommelighet frem til sommeren. Illustrasjon: Slik er det tenkt at Dronning Eufemias gate vil se ut når den er ferdig. Bjørvika området er preget […]

Utbyggerne hever miljøambisjonene i Bjørvika

Utbyggingen av Bjørvika pågår for fullt og området er i ferd med å endre Oslos særpreg til fjordby. Miljøambisjonene for Bjørvikautvbyggingen er samlet i et miljøoppfølgingsprogram som var vedlegg til reguleringsplanen da den ble vedtatt i 2003. Programmet er nå revidert for å sikre at Bjørvika fortsatt kan være et foregangsområde for miljø og bærekraftig […]

Utbyggerne hever miljøambisjonene i Bjørvika

Utbyggingen av Bjørvika pågår for fullt og området er i ferd med å endre Oslos særpreg til fjordby. Miljøambisjonene for Bjørvikautvbyggingen er samlet i et miljøoppfølgingsprogram som var vedlegg til reguleringsplanen da den ble vedtatt i 2003. Programmet er nå revidert for å sikre at Bjørvika fortsatt kan være et foregangsområde for miljø og bærekraftig […]

13. mars: Informasjonsmøte om Bjørvika

Bjørvika Utvikling AS inviterer til åpent møte om utbyggingen i Bjørvika: Hvor langt har utbyggingen kommet? Hva er planene for 2012 – 2013? Hvordan kommer allmenningene til å bli? Blir det badeplasser? Bjørvika Utvikling AS inviterer til åpent møte om utbyggingen i Bjørvika: Hvor langt har utbyggingen kommet? Hva er planene for 2012 – 2013? […]

13. mars: Informasjonsmøte om Bjørvika

Bjørvika Utvikling AS inviterer til åpent møte om utbyggingen i Bjørvika: Hvor langt har utbyggingen kommet? Hva er planene for 2012 – 2013? Hvordan kommer allmenningene til å bli? Blir det badeplasser? Bjørvika Utvikling AS inviterer til åpent møte om utbyggingen i Bjørvika: Hvor langt har utbyggingen kommet? Hva er planene for 2012 – 2013? […]

Kunstpremiere på Sørenga 10. mars

Den 10.mars 2012 lanseres DeFence, en temporær interaktiv installasjon på Sørenga. Bjørvika har blitt Oslos kulturelle sentrum. Det forplikter på Sørenga som nå blir en ny arena for kultur og aktiviteter i bydelen. Sørenga vil by på interessante og spennende opplevelser som vil være tilgjengelige for både beboere og besøkende gjennom 2012. Et av disse […]

Kunstpremiere på Sørenga 10. mars

Den 10.mars 2012 lanseres DeFence, en temporær interaktiv installasjon på Sørenga. Bjørvika har blitt Oslos kulturelle sentrum. Det forplikter på Sørenga som nå blir en ny arena for kultur og aktiviteter i bydelen. Sørenga vil by på interessante og spennende opplevelser som vil være tilgjengelige for både beboere og besøkende gjennom 2012. Et av disse […]

Vi flytter til Visma-bygget

3. mars flytter Bjørvika Utvikling og Bjørvika Infrastruktur inn i 4. etasje på Visma-bygget i Operakvarteret. To av våre nærmeste samarbeidspartnere, OSU og HAV E har allerede flyttet inn. Den nye adressen blir Dronning Eufemias gate 16, 0190 Oslo. Illustrasjonen over viser hvordan Bjørvika omtrent kommer til å se ut når alt er ferdig utbygd […]

Vi flytter til Visma-bygget

3. mars flytter Bjørvika Utvikling og Bjørvika Infrastruktur inn i 4. etasje på Visma-bygget i Operakvarteret. To av våre nærmeste samarbeidspartnere, OSU og HAV E har allerede flyttet inn. Den nye adressen blir Dronning Eufemias gate 16, 0190 Oslo. Illustrasjonen over viser hvordan Bjørvika omtrent kommer til å se ut når alt er ferdig utbygd […]

Improvisert musikk på Sørenga: 300 acting spaces

Ytterst på Sørengautstikkeren har Alex Gunia etablert et høyteknologisk prosjektrom for improvisert elektronisk musikk. Alex skal i samarbeid med norske og internasjonale musikere improvisere live foran publikum på Sørenga, samtidig som det filmes og streames direkte over internett. «300 acting spaces» begynner med en kick-off i forbindelse med Bylarm 16. februar, og åpner offisiell 10.mars […]

Improvisert musikk på Sørenga: 300 acting spaces

Ytterst på Sørengautstikkeren har Alex Gunia etablert et høyteknologisk prosjektrom for improvisert elektronisk musikk. Alex skal i samarbeid med norske og internasjonale musikere improvisere live foran publikum på Sørenga, samtidig som det filmes og streames direkte over internett. «300 acting spaces» begynner med en kick-off i forbindelse med Bylarm 16. februar, og åpner offisiell 10.mars […]

Havnepromenade med miljøprofil

Fredag 25.11.2011 åpner havnepromenade vest på Sørenga. Du får adkomst til promenaden både fra indre park på Sørenga og over flytebroen foran operaen. Materialvalget på den 6000 m2 store havnepromenaden er gjennomgående miljø- og klimavennlig. Fra benken ytterst på Sørenga er det flott utsikt mot fjorden, operaen og resten av byen. Det er lagt vekt […]

Havnepromenade med miljøprofil

Fredag 25.11.2011 åpner havnepromenade vest på Sørenga. Du får adkomst til promenaden både fra indre park på Sørenga og over flytebroen foran operaen. Materialvalget på den 6000 m2 store havnepromenaden er gjennomgående miljø- og klimavennlig. Fra benken ytterst på Sørenga er det flott utsikt mot fjorden, operaen og resten av byen. Det er lagt vekt […]

Nytenkning og kommunikasjon

Hva skal til for å skape gode offentlige rom? Dette var ett av mange spørsmål de 13 foredragsholderne ble bedt om å reflektere rundt. Når mennesket står i fokus i byutviklingen, er god kommunikasjon og informasjonsflyt, åpne prosesser og deltakelse noen stikkord som skal til for å lykkes. På heldagskonferansen 26. september 2011 presenterte og […]

Nytenkning og kommunikasjon

Hva skal til for å skape gode offentlige rom? Dette var ett av mange spørsmål de 13 foredragsholderne ble bedt om å reflektere rundt. Når mennesket står i fokus i byutviklingen, er god kommunikasjon og informasjonsflyt, åpne prosesser og deltakelse noen stikkord som skal til for å lykkes. På heldagskonferansen 26. september 2011 presenterte og […]

Konferanseprogram 26.9.2011

Offentlige rom i byutvikling – Med utgangspunkt i allmenningen i Bjørvika BAKGRUNN| PÅMELDING Tid: kl. 08.30-16.00 Sted: PwC-bygget, Dronning Eufemias gate 8 (OperaKvarteret/Bjørvika) Info: konferanse@bjorvikautvikling.no 08:30 Registrering og kaffe Konferanseleder Anne Beate Hovind, Bjørvika Utvikling 09:00   Åpning av konferansen Eva Hagen, Adm. direktør HAV E Paul E. Lødøen, Adm. direktør OSU «New public domain as a space for […]

Konferanseprogram 26.9.2011

Offentlige rom i byutvikling – Med utgangspunkt i allmenningen i Bjørvika BAKGRUNN| PÅMELDING Tid: kl. 08.30-16.00 Sted: PwC-bygget, Dronning Eufemias gate 8 (OperaKvarteret/Bjørvika) Info: konferanse@bjorvikautvikling.no 08:30 Registrering og kaffe Konferanseleder Anne Beate Hovind, Bjørvika Utvikling 09:00   Åpning av konferansen Eva Hagen, Adm. direktør HAV E Paul E. Lødøen, Adm. direktør OSU «New public domain as a space for […]

Konferanse 26. sept. 2011:

Offentlige rom i byutviklingen – Med utgangspunkt i allmenningen i Bjørvika Får folk i Oslo og Bjørvika gode offentlige rom? Blir byrommene en plass for alle? Eller blir det mye form og lite folk? Forsvinner de gode visjonene i realisering av planene? Med konferansen ønsker vi å få fram nye perspektiver og synspunkter på hvordan […]

Konferanse 26. sept. 2011:

Offentlige rom i byutviklingen – Med utgangspunkt i allmenningen i Bjørvika Får folk i Oslo og Bjørvika gode offentlige rom? Blir byrommene en plass for alle? Eller blir det mye form og lite folk? Forsvinner de gode visjonene i realisering av planene? Med konferansen ønsker vi å få fram nye perspektiver og synspunkter på hvordan […]

Nye miljømål for Bjørvika

Bjørvika Infrastruktur vedtok 07.09.2011 nye og mer ambisiøse miljømål for Bjørvika. Utbyggerne ønsker at Bjørvika fortsatt skal være et foregangsområde for miljøvennlig og bærekraftig byutvikling forteller daglig leder i Bjørvika Infrastruktur Geir Lynnebakken. Det er bakgrunnen for at utbyggerne nå har gått sammen om å heve miljøambisjonene på de miljøområdene hvor det har skjedd mest […]

Nye miljømål for Bjørvika

Bjørvika Infrastruktur vedtok 07.09.2011 nye og mer ambisiøse miljømål for Bjørvika. Utbyggerne ønsker at Bjørvika fortsatt skal være et foregangsområde for miljøvennlig og bærekraftig byutvikling forteller daglig leder i Bjørvika Infrastruktur Geir Lynnebakken. Det er bakgrunnen for at utbyggerne nå har gått sammen om å heve miljøambisjonene på de miljøområdene hvor det har skjedd mest […]

28. august: Åpen dag og vandretur langs Sørengautstikkerens havnepromenade

Søndag 28. august vil Bjørvika Utvikling og entreprenør AF Gruppen for anledningen åpne den nye havnepromenaden på vestsiden av Sørengautstikkeren for publikum. Se program og vandrekart (pdf) Fra å være en containerhavn omskapes Sørenga i disse dager til en vakker og solrik øy. På senhøsten 2011 åpner Havnepromenade Vest og de første familiene flytter inn […]

28. august: Åpen dag og vandretur langs Sørengautstikkerens havnepromenade

Søndag 28. august vil Bjørvika Utvikling og entreprenør AF Gruppen for anledningen åpne den nye havnepromenaden på vestsiden av Sørengautstikkeren for publikum. Se program og vandrekart (pdf) Fra å være en containerhavn omskapes Sørenga i disse dager til en vakker og solrik øy. På senhøsten 2011 åpner Havnepromenade Vest og de første familiene flytter inn […]

Miljørapport for Bjørvikautbyggingen

Miljørapporten gir samlet oversikt over miljøresultatene for pågående prosjekter i Bjørvika pr 01.01.2011 innenfor 12 innsatsområder. Rapporten omfatter alle bygg og anlegg som Bjørvika Infrastruktur AS, Oslo S Utvikling AS (OSU), HAV Eiendom AS, Sørenga Utvikling KS og Kulturbyggene i Bjørvika har ansvar for. Ferdigstilte prosjekter er rapportert i miljørapporter for tidligere år. Det er […]

Miljørapport for Bjørvikautbyggingen

Miljørapporten gir samlet oversikt over miljøresultatene for pågående prosjekter i Bjørvika pr 01.01.2011 innenfor 12 innsatsområder. Rapporten omfatter alle bygg og anlegg som Bjørvika Infrastruktur AS, Oslo S Utvikling AS (OSU), HAV Eiendom AS, Sørenga Utvikling KS og Kulturbyggene i Bjørvika har ansvar for. Ferdigstilte prosjekter er rapportert i miljørapporter for tidligere år. Det er […]

Større allmenning og vannspeil i Operaallmenningen

Det ble resultatet av forhandlingene mellom Oslo kommune og Riksantikvaren. I forliket trekker Riksantikvaren innsigelsene mot reguleringsplanen og Lambda er nærmere en realitet. I tillegg blir det vannspeil foran det nye biblioteket slik BI har fremmet forslag om. Riksantikvaren får en ca 90 bred Kongsbakken-allmenning. Les mer. Last ned hele forliket. Og Aftenpostens oppslag om saken: […]

Større allmenning og vannspeil i Operaallmenningen

Det ble resultatet av forhandlingene mellom Oslo kommune og Riksantikvaren. I forliket trekker Riksantikvaren innsigelsene mot reguleringsplanen og Lambda er nærmere en realitet. I tillegg blir det vannspeil foran det nye biblioteket slik BI har fremmet forslag om. Riksantikvaren får en ca 90 bred Kongsbakken-allmenning. Les mer. Last ned hele forliket. Og Aftenpostens oppslag om saken: […]

Skur 58 jevnes med jorden

Skur 58 er et av de siste havneskurene som står igjen i Bjørvika. Rivingen av Skur 58 er påbegynt, og innen 1. juli 2011 vil bygningen være jevnet med jorden. Skur 58 var havnevesenets drift- og verkstedsbygning fra 50-tallet. I begynnelsen av april flyttet de siste arbeiderne med sine maskiner og verktøy ut av havneskuret. […]

Skur 58 jevnes med jorden

Skur 58 er et av de siste havneskurene som står igjen i Bjørvika. Rivingen av Skur 58 er påbegynt, og innen 1. juli 2011 vil bygningen være jevnet med jorden. Skur 58 var havnevesenets drift- og verkstedsbygning fra 50-tallet. I begynnelsen av april flyttet de siste arbeiderne med sine maskiner og verktøy ut av havneskuret. […]