Miljø i front

– Bredden på miljøsatsingen skal være varemerket til Bjørvika, og bidra til at vi er i front, sier miljørådgiver Asbjørg Næss. Miljørådgiver Asbjørg Næss med byggekranene i Bjørvika i bakgrunnen. Rett før sommeren var den årlige Miljørapporten for Bjørvikautbyggingene ferdig. Denne rapporten gir en samlet oversikt over miljøresultatene for pågående prosjekter pr. 8. juni 2009, innenfor […]

Miljø i front

– Bredden på miljøsatsingen skal være varemerket til Bjørvika, og bidra til at vi er i front, sier miljørådgiver Asbjørg Næss. Miljørådgiver Asbjørg Næss med byggekranene i Bjørvika i bakgrunnen. Rett før sommeren var den årlige Miljørapporten for Bjørvikautbyggingene ferdig. Denne rapporten gir en samlet oversikt over miljøresultatene for pågående prosjekter pr. 8. juni 2009, innenfor […]

Første pilar på plass !

Lørdag den 8. august var en viktig milepæl da den første pilaren, på ca. 60 tonn, til broen over stasjonsområdet, inngang øst, ble heist på plass. De 3 andre pilarene vil komme de nærmeste ukene. Broen blir 213 meter lang og skal stå ferdig i 2011. 60 tonn til himmels. Fra Kalingrad til Bjørvika  Broseksjonene […]

Første pilar på plass !

Lørdag den 8. august var en viktig milepæl da den første pilaren, på ca. 60 tonn, til broen over stasjonsområdet, inngang øst, ble heist på plass. De 3 andre pilarene vil komme de nærmeste ukene. Broen blir 213 meter lang og skal stå ferdig i 2011. 60 tonn til himmels. Fra Kalingrad til Bjørvika  Broseksjonene […]

Kunstprosjektet i Bjørvika er i gang!

Tirsdag 12. mai var det lansering av COMMON LANDS, et temporært utstillingsprosjekt som gjennom seminarer, tekstsamlinger og kunstprosjekter tar byutviklingen i Bjørvika som utgangspunkt. Det var fullsatt i informasjonssenteret i Price Waterhouse Coopers-bygget i Bjørvika når kunstprosjektet COMMON LANDS ble lansert tirsdag ettermiddag. Prosjektet ble presentert ved kuratorene Karolin Tampere og Åse Løvgren. Prosjektleder Anne Beate Hovind fortalte om […]

Kunstprosjektet i Bjørvika er i gang!

Tirsdag 12. mai var det lansering av COMMON LANDS, et temporært utstillingsprosjekt som gjennom seminarer, tekstsamlinger og kunstprosjekter tar byutviklingen i Bjørvika som utgangspunkt. Det var fullsatt i informasjonssenteret i Price Waterhouse Coopers-bygget i Bjørvika når kunstprosjektet COMMON LANDS ble lansert tirsdag ettermiddag. Prosjektet ble presentert ved kuratorene Karolin Tampere og Åse Løvgren. Prosjektleder Anne Beate Hovind fortalte om […]

Kontrakt inngått med Aas-Jakobsen AS

Bjørvika infrastruktur AS har inngått kontrakt med Aas-Jakobsen AS om prosjektering av Sørengutstikkeren. Arbeidet omfatter havnepromenade, skipsstøtkonstruksjoner og parkarealer mm. Prosjekteringsarbeidet starter umiddelbart og skal etter planen ferdigstilles høsten 2010.

Kontrakt inngått med Aas-Jakobsen AS

Bjørvika infrastruktur AS har inngått kontrakt med Aas-Jakobsen AS om prosjektering av Sørengutstikkeren. Arbeidet omfatter havnepromenade, skipsstøtkonstruksjoner og parkarealer mm. Prosjekteringsarbeidet starter umiddelbart og skal etter planen ferdigstilles høsten 2010.

Temahefte Kunst er ferdig

Temahefte Kunst er ferdig og ble lansert torsdag 12. februar 2009. Temahefte skal fungere som et redskap som gjør det lettere å sette seg inn i og håndtere kunstrelaterte problemstillinger. Dette er det siste av i alt fem temahefter som Bjørvika Utvikling AS har utarbeidet. Temahefte kan nå lastes ned. Se vedlegg. Designhåndbok og fem […]

Temahefte Kunst er ferdig

Temahefte Kunst er ferdig og ble lansert torsdag 12. februar 2009. Temahefte skal fungere som et redskap som gjør det lettere å sette seg inn i og håndtere kunstrelaterte problemstillinger. Dette er det siste av i alt fem temahefter som Bjørvika Utvikling AS har utarbeidet. Temahefte kan nå lastes ned. Se vedlegg. Designhåndbok og fem […]

Kontrakt med Betonmast

Bjørvika Infrastruktur inngikk 15. januar 2009 kontrakt med Betonmast Anlegg AS for levering og montering av Bro Stasjonsinngang øst. Broen blir 213 meter lang og skal stå ferdig i 2011. Framdrift Arbeidet med broen starter våren 2009 og avsluttes i mai 2011: Fundamenteringsarbeidene for 4 stk bropilarer gjennomføres første halvår 2009. Brokonstruksjonen vil transporteres til […]

Kontrakt med Betonmast

Bjørvika Infrastruktur inngikk 15. januar 2009 kontrakt med Betonmast Anlegg AS for levering og montering av Bro Stasjonsinngang øst. Broen blir 213 meter lang og skal stå ferdig i 2011. Framdrift Arbeidet med broen starter våren 2009 og avsluttes i mai 2011: Fundamenteringsarbeidene for 4 stk bropilarer gjennomføres første halvår 2009. Brokonstruksjonen vil transporteres til […]

Alle byromsprogrammene er klare

Alle byromsprogrammene for allmenningene i Bjørvika foreligger. Det er i alt 7 programmer, ett for hver allmenning. I tillegg er også programmet for Havnepromenaden klar. De gir premisser og inspirasjon til det videre planleggings- og prosjekteringsarbeid. Byromsprogrammene er starten på arbeidet med å utforme byrommene og allmenningene. Utviklerne av Bjørvika har valgt å fokusere på […]

Alle byromsprogrammene er klare

Alle byromsprogrammene for allmenningene i Bjørvika foreligger. Det er i alt 7 programmer, ett for hver allmenning. I tillegg er også programmet for Havnepromenaden klar. De gir premisser og inspirasjon til det videre planleggings- og prosjekteringsarbeid. Byromsprogrammene er starten på arbeidet med å utforme byrommene og allmenningene. Utviklerne av Bjørvika har valgt å fokusere på […]

Reguleringsforslag for Stasjonsinngang øst og Stasjonsallmenningen nord

Bjørvika Infrastruktur, har i samarbeid med ROM Eiendom og Entra Eiendom, lagt frem forslag til reguleringsplan for gangforbindelse mellom Stasjonsallmenningen i Bjørvika og byområdene langs og nord for Schweigaardsgate. Reguleringsplanen omfatter gangbro over sporområdet og Østre Tangent, samt trapp, heis, rampe og plassrommet mellom Tollbygningen og ROM Eiendoms nybygg «Skattens hus». Det legges til rette […]

Reguleringsforslag for Stasjonsinngang øst og Stasjonsallmenningen nord

Bjørvika Infrastruktur, har i samarbeid med ROM Eiendom og Entra Eiendom, lagt frem forslag til reguleringsplan for gangforbindelse mellom Stasjonsallmenningen i Bjørvika og byområdene langs og nord for Schweigaardsgate. Reguleringsplanen omfatter gangbro over sporområdet og Østre Tangent, samt trapp, heis, rampe og plassrommet mellom Tollbygningen og ROM Eiendoms nybygg «Skattens hus». Det legges til rette […]

Operagata vest ferdig til åpning av ny opera

Opparbeidelse av Operagata vest går som planlagt og den vil stå ferdig til åpning av den nye operaen i april 2008. 200 meter av Operagata gjøres nå helt ferdig med permanent opparbeidelse fra vestsiden av Akerselva frem til den nye midlertidig gangbroen over E18. Gangbroen går over veien fra sentralbanestasjonen til Operaen. Området får 2 kjørefelt, fortau og […]

Operagata vest ferdig til åpning av ny opera

Opparbeidelse av Operagata vest går som planlagt og den vil stå ferdig til åpning av den nye operaen i april 2008. 200 meter av Operagata gjøres nå helt ferdig med permanent opparbeidelse fra vestsiden av Akerselva frem til den nye midlertidig gangbroen over E18. Gangbroen går over veien fra sentralbanestasjonen til Operaen. Området får 2 kjørefelt, fortau og […]

Eva Hagen blir ny styreleder i Bjørvika Utvikling AS og Bjørvika Infrastruktur AS

Eva Hagen blir ny styreleder i Bjørvika Utvikling AS og Bjørvika Infrastruktur AS. Eva Hagen kommer fra Oslo Havn KF der hun var eiendomssjef. Hun overtar styrevervet fra 1. november 2007. Espen Pay har etter eget ønske trådt ut av styret i Bjørvika Utvikling AS og Bjørvika Infrastruktur AS. Espen Pay var styreleder i de […]

Eva Hagen blir ny styreleder i Bjørvika Utvikling AS og Bjørvika Infrastruktur AS

Eva Hagen blir ny styreleder i Bjørvika Utvikling AS og Bjørvika Infrastruktur AS. Eva Hagen kommer fra Oslo Havn KF der hun var eiendomssjef. Hun overtar styrevervet fra 1. november 2007. Espen Pay har etter eget ønske trådt ut av styret i Bjørvika Utvikling AS og Bjørvika Infrastruktur AS. Espen Pay var styreleder i de […]

Åpen dag 26. august 2007:

I strålende solskinn fant flere enn ti tusen veien til Bjørvika under «Åpen dag» sist helg. Det kritthvite marmortaket til operaen var hovedattraksjonen, men også de andre arrangementene var godt besøkt. Det var søndag 26. august at utbyggerne i Bjørvika åpnet området for publikum.  Bjørvika Utvikling AS, HAV Eiendom AS og Oslo S Utvikling AS hadde egen […]

Åpen dag 26. august 2007:

I strålende solskinn fant flere enn ti tusen veien til Bjørvika under «Åpen dag» sist helg. Det kritthvite marmortaket til operaen var hovedattraksjonen, men også de andre arrangementene var godt besøkt. Det var søndag 26. august at utbyggerne i Bjørvika åpnet området for publikum.  Bjørvika Utvikling AS, HAV Eiendom AS og Oslo S Utvikling AS hadde egen […]

Nytt prosjekteringsoppdrag til Rambøll Norge AS

Bjørvika Infrastruktur(BI) mottok 1. juni 2007 to anbud på prosjektering av gangbro over sporområdet på Oslo Sentralstasjon (Østre Stasjonsinngang). Etter evaluering i henhold til regelverk og gitte kriterier fant BI at tilbudet fra Rambøll Norge AS totalt sett var best.  Gangbrua har en bygd lende på 180 m med 5 spenn. Det lengste på 60 […]

Nytt prosjekteringsoppdrag til Rambøll Norge AS

Bjørvika Infrastruktur(BI) mottok 1. juni 2007 to anbud på prosjektering av gangbro over sporområdet på Oslo Sentralstasjon (Østre Stasjonsinngang). Etter evaluering i henhold til regelverk og gitte kriterier fant BI at tilbudet fra Rambøll Norge AS totalt sett var best.  Gangbrua har en bygd lende på 180 m med 5 spenn. Det lengste på 60 […]

Rammeavtaler for belysningsutstyr

Bjørvika Infrastruktur AS har besluttet å inngå rammeavtaler for leveranser til gater og allmenninger i Bjørvika. Evalueringen av tilbud pågår og det tas sikte på å inngå kontrakt med belysningsleverandør i løpet av juni 07. Belysningen i Bjørvika skal ha en helhetlig, gjennomgående og felles design. Gatebelysningen og den mer dekorative belysningen skal både ha […]

Rammeavtaler for belysningsutstyr

Bjørvika Infrastruktur AS har besluttet å inngå rammeavtaler for leveranser til gater og allmenninger i Bjørvika. Evalueringen av tilbud pågår og det tas sikte på å inngå kontrakt med belysningsleverandør i løpet av juni 07. Belysningen i Bjørvika skal ha en helhetlig, gjennomgående og felles design. Gatebelysningen og den mer dekorative belysningen skal både ha […]

Arbeidene med å etablere Sporgata og Operagata er igang

Arbeidene med Sporgata og Operagata vest foran den nye operaen er kommet godt i gang. Det er Oslo Vei AS som er tildelt oppdraget med å bygge gatene. Byggearbeidene startet i april og gatene skal være ferdige i november 2007. Sporgata Sporgata skal opparbeides i ca. 400 m lengde og strekker seg fra Nylandsbrua og […]

Arbeidene med å etablere Sporgata og Operagata er igang

Arbeidene med Sporgata og Operagata vest foran den nye operaen er kommet godt i gang. Det er Oslo Vei AS som er tildelt oppdraget med å bygge gatene. Byggearbeidene startet i april og gatene skal være ferdige i november 2007. Sporgata Sporgata skal opparbeides i ca. 400 m lengde og strekker seg fra Nylandsbrua og […]

Bru over stasjonsområdet

Tilbudsforespørsel på prosjektering av gange- og sykkelbro over stasjonsområdet ble sendt ut 13.04.2007. Tilbudsfrist var 29.05.2007. Beslutning om hvem som får kontrakten blir tatt før sommerferien. Gang/sykkelbro over sporområdet skal gi en ny gangforbindelse mellom Schweigaardsgate og Bjørvika. Broen opparbeides i 6 meters bredde og skal gi mulighet for direkte adkomst fra gangbroa til perrongene […]

Bru over stasjonsområdet

Tilbudsforespørsel på prosjektering av gange- og sykkelbro over stasjonsområdet ble sendt ut 13.04.2007. Tilbudsfrist var 29.05.2007. Beslutning om hvem som får kontrakten blir tatt før sommerferien. Gang/sykkelbro over sporområdet skal gi en ny gangforbindelse mellom Schweigaardsgate og Bjørvika. Broen opparbeides i 6 meters bredde og skal gi mulighet for direkte adkomst fra gangbroa til perrongene […]

Oslo Vei AS fikk anleggsoppdrag i Bjørvika

Oslo Vei AS har fått oppdraget å bygge to gater i Bjørvika. Kontrakten er inngått med Bjørvika Infrastruktur og har en verdi på ca. 110 MNOK. I kontrakten ligger også en opsjon på bygging av parkområdet Bjørvikautstikkeren mellom Akerselva og Operabygget. Her skal det opparbeides et grøntområde og et bryggedekk på ca 1200 kvadratmeter. Bryggedekket […]

Oslo Vei AS fikk anleggsoppdrag i Bjørvika

Oslo Vei AS har fått oppdraget å bygge to gater i Bjørvika. Kontrakten er inngått med Bjørvika Infrastruktur og har en verdi på ca. 110 MNOK. I kontrakten ligger også en opsjon på bygging av parkområdet Bjørvikautstikkeren mellom Akerselva og Operabygget. Her skal det opparbeides et grøntområde og et bryggedekk på ca 1200 kvadratmeter. Bryggedekket […]